ДЕМОГРАФИЯ


Мнения: 279
Регистриран на: 17 Яну 2011, 23:00
МнениеПубликувано на: 13 Мар 2011, 14:59
ДЕМОГРАФИЯ

Позволявам си да взема отношение по една от многобройните, но несъмнено - най-злокобна криза на Българското Общество. Всички говорят за Демографска Криза и очевидно загрижени за бъдещето на Нацията предлагат многобройни решения.
Очевидно е също, че до този момент нямаме нито едно обединяващо становище, позволяващо изграждането на дългосрочна стратегия, гарантираща излизането от тази застрашаваща директно бъдещето ни криза.

За да няма никакво съмнение в обективността на личната ми оценка, искам да отбележа няколко преплитащи се факта:

1. Обичам България повече от себе си и отдавна съм се посветил на опазването на красотата, запечатана в българските гени, пренасяна от незапомнени времена и изразяваща се - типично за Творческото Начало - в силна индивидуалност, но и в също така типичната за Творческо Начало съзнателна градивна сила. Надарени сме с интелект, умения за оцеляване и комбинативност, позволили ни да превъзмогнем много други, далеч по-тежки национални кризи. Тъй-като сме носители на хуманен тип интелект, носим и една рядко срещана толерантност към всички останали човешки същества. Това са вродени качества, подарък от Еволюцията, за които можем само да сме благодарни, но не и да се гордеем с нещо, за което нямаме никакъв личен принос. Единствената ни задача е да се постараем да опазим подаръка и да го предадем нататък. Тази наша основна еволюционна задача обаче в момента е в силен дисонанс със застрашаващата оцеляването на Нацията Демографска Криза и причината да поставим излизането от нея като най-належащ национален приоритет. Но за да се справим успешно, се налага да прозрем корена на злото, не само неговите прояви, за да намерим правилното решение и да се обединим около концентриращо усилията на Българското Самосъзнание стремежи, които освен желание, изискват и жертви. Жертви се правят доброволно. За да жертваме нещо лично, трябва да имаме мотив, надхвърлящ собственото ни его.

2. Независимо от отчасти вродената, отчасти възпитана ми въздържаност спрямо мургавите ни съграждани от двата типа малцинства - циганско и турско, живях около 30 години в отвореното и толерантно общество на несъмнено най-мултикултурния световен център - Западен Берлин, което не ми позволява да пренасочвам лекомислено и удобно проблемите към малцинствата, без да се замисля за
основните общочовешки принципи и глобалните цивилизационни проблеми на обществения ред, явяващ се първопричина за всички видове кризи, които ние заедно се налага да превъзмогваме ежедневно. Живеем в едно морално и физически остаряващо общество от робовладелски тип, в което само формата и контролните механизми върху мнозинствата варират, но не и същността на разпределените насилствено преди хилядолетия роли на господстващи и подвластни. Днес самите ние сме вкарани в шизофренична двойна роля - едновременно роби на самите себе си, подчинени на владеещата ни неумолима финансова и икономическа система, господстващи единствено върху удовлетворяването на предимно материалните си желания. Перфектно измислен и повсеместно внедрен обществен модел от който нищо около нас не ни позволява да се измъкнем. Попаднали сме в интелектуална клопка, заложена съзнателно.

3. Ниската раждаемост не е случайно явление, тя има дълбоки социални причини. Не може да се очаква от човешка популация, отличаваща се от останалите еволюционни видове с разум и самосъзнание, не виждаща никакъв смисъл в своето съществуване, да се възпроизвежда. Защото безсмислието на собственото съществуване се проектира съзнателно или подсъзнателно върху поколенията и нежеланието да бъдат обречени на същото безсмислено - или в нашия случай - страдалческо съществуване и блокира инстинкта за размножаване. Тук се корени първопричината за преживяваната в момента Демографска Криза. Напускането на невъзможната за достойно оцеляване страна е израз на точно това дълбоко преживяване на силна индивидуална криза, натрупването на отделните компоненти на която формира именно повсеместната Демографска Криза. Безмълвен отказ този обществен стереотип да продължи да властва над нас.

4. Нека се обърнем към по-безгрижното отношение на други, съпътстващи ни култури от различен тип към подобни ситуации. Има огромна разлика. Настоящето е резултат от миналото, бъдещето е проекция на техния сбор. Не може да се очаква от циганското малцинство да има същото отношение към проблема по простата причина, че техния тип не се изгражда върху основите на натрупан национален опит, а единствено върху оцеляването на отделни, не особено социално развити общности във вражеска за тях среда. Естественият порив на този тип съзнание е да се размножава максимално бързо, за да осигури численото си превъзходство в заетата от него територия, гарантиращо неговото оцеляване. Не споменавам съзнателно турското малцинство, защото то има друг генезис и не създава проблеми от този тип на приемника си. Задължително е да имаме диференцирано отношение към различните малцинства, отчитайки всички свързани с тях фактори.

5. Твърде вероятно е да сме внесли огромен брой цигани в едно непрозрачно за нас време. Дори да е така, това е без значение при търсене на решение за актуалната ситуация, пред която сме изправени. Основният ни проблем не се крие единствено в лавинообразното нарастване на тяхната популация, а и в самите нас. Отново сме попаднали в клопката на шизофренична дилема - от една страна не искаме да живеем тук, или поне не така, което ни кара да отхвърляме идеята да подкрепим това общество и блокира подсъзнателно желанието ни да се възпроизвеждаме, от друга страна искаме непременно да запазим обаче наследеното на всяка цена, обявявайки друг за наш враг. Защо? Нали сме равни под слънцето? Нали освен Демографи сме и Демократи? Или пак някой друг ни е виновен?

6. Стигаме до понятието вина. Все пак трябва да има нещо, което е отговорно за това развитие, или по-скоро Деволюция на нашия тип национално съзнание, коренящо се в Българското ни самосъзнание. Нека локализираме вината, за да можем да извлечем необходимото противодействие. Бих посочил две главни причини: собствена и външна. Собствената се изгражда върху хаоса в социалния ни живот, съзнателно създаден преди две десетилетия от определена властваща прослойка и безропотно приеман от останалите. Внимателно следейки тенденциите в новото за Нацията ни свободомислие, обиграните паразитиращи формации моментално поставят свои представите на тези места в качеството им на най-обикновени двойни агенти, мимикриращи и контролиращи развитието на подобни течения, отклоняващи възможна опасност от загуба на власт и с това - загуба на придобитите привилегии. Лесно е да подведеш мизерстващи и изпълнени с надежди хора. Малко общи думи и много пари вършат винаги чудесна работа, а всички знаем къде е концентрирана финансовата мощ на Държавата и защо това е така. Но нека не подценяваме и външния фактор - ние сме идеалното убежище за нежелани другаде в Европейския Съюз малцинства . Ще направят всичко възможно да се опазят от нашествието на циганските общности в собствените си страни. Обезлюдяването на България за тях е добре дошло, тук се освобождава територия за пребиваване на отхвърлени от западното общество личности, независимо колко на брой са те. По същество Европейският Съюз не се отличава особено от една империална структура, изградена върху модернизирани колонизиращи и контролиращи механизми. Помните ли историята на Австралия? Точно това се случва тук, в България. Целенасочено, съзнателно и подмолно, в силно противоречие с Европейската Харта за Човешки Права.

7. И така, идва време да направим смислени изводи от казаното до тук и да се обединим около общовалидно конструктивно становище.

Очертават се няколко главни лъча на възможно противодействие, за ефективното провеждане на които е неизбежно необходимо реализирането на една основополагаща предпоставка: Премахването на властовия хаос и паразитиращата политическа прослойка. Това е първата мярка за решаване на проблема и без нейното изпълнение всички следващи се обезсмислят. Въвеждането на нов тип управление на принципите на Действащата Демокрация, която ние наричане Директна Демокрация, е незаобиколимо условие, гарантиращо гъвкавото ни бъдещо развитие и оцеляване като Нация.

Следващите действия би трябвало да бъдат:

- Отваряне на границите на България за заселници от българско потекло, за които бих споменал че са далеч по-патриотично настроени от самите нас. Те биха били чудесно попълнение и освежаване на настоящата капсулирала се българска Псевдо-Държава. Имаме достатъчно пустеещи села и площи за заселване на тези наши позабравени сънародници, носители на същия генетичен тип, с който се отличаваме и ние.

- Индексиране на жизнения стандарт в синхрон с европейските норми. Не само цените, а и доходите. Империята ще трябва го понесе, ако иска да оцелее. Не може да има изкуствени вътрешни граници между различните Народи, съставляващи въпросния Европейски Съюз. Ако иска да е нещо повече от отворена търговска гилдия, подсигуряваща необходимите свободни пазари, изграждащи функционалността на днешното общество, ще и се наложи да приравни максимално условията на живот в различните си области, иначе е обречена на разпад. Лицемерното деление на различни жизнени стандарти в една организация води неминуемо до преселение на огромни групи от една страна в друга. Или е истински съюз, в който всички са равноправни, равнопоставени и сравнително еднакво обезпечени, или просто рано или късно ще престане да съществува. Случвало се е многократно, ще се случи отново.

- Разпределяне на тежестта на малцинствата и общи усилия за тяхното интегриране. Не може да се очаква от една малка и бедна Държава като България да се справи сама с непосилната задача да интегрира лавинообразно нарастващото циганско малцинство. Нито има необходимите за това свободни територии, нито финансовите възможности да осигури минималното социално равнище, гарантиращо стабилен социален мир и взаимопоносимост. Това е задача на цялата организация, както се прави при решаване на проблеми с бежанци. По същество и произход циганските общности са точно това - бежанци, настанили се самоволно тук и упорито отказващи да се интегрират. Напълно естествено и логично е да изискаме необходимата подкрепа от останалите страни-членки не само за финансовата издръжка на тази не особено самостоятелна икономически прослойка, а и териториално разпределение на групите с цел тяхното по-лесно интегриране в мисленето и начина на живот в рамките на Европейския Съюз.

- Неоспоримо има достатъчно благоразумни хора и между тях. Но знаете ли какво се случва например при опита да бъдат разпределени подпомагащи семейното планиране средства между доброволно желаещите? Оказва се че при стотици заявки Държавата е в състояние да осигури само десетина бройки. Това не е ли самоубийствен и потресаващо вреден цинизъм? Според мен - да. Кой е отговорен за това?

- Не е редно да превръщаме собствените си проблеми в омраза към другите. Това е дълбоко нехуманно. Нали сме много умни? Но освен умни ще се наложи и да бъдем малко повече дейни. Когато изпълним горните предпоставки и създадем необходимата основа за достоен живот извън рамките на повсеместно наложената и неумолимо властваща българска мизерия, Народа ни отново ще добие вяра в собственото си бъдеще. А вярата прави чудеса. Едно от тях ще бъде радостта от живота и радостта от децата. Сигурността в тяхното бъдеще, това е което ще обърне процеса и ще ни върне самочувствието на Нация. Това е единственият начин да се справим с Демографската Криза.

ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ

Петър Хранков

Назад към Материали

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 43 госта

cron