Някои резултати от изследване на демографската катастрофа на


Мнения: 5
Регистриран на: 01 Юни 2011, 15:23
МнениеПубликувано на: 01 Юни 2011, 15:35
Иван Панчев

Гражданска инициатива Справедливост

Това е кратък вариант на едно изследване направено през 2004 г. от мен. Наскоро резултатите бяха цитирани на една пресконференция от един от най-авторитетните демографи в България професор Марта Сугарева, която работи в Центъра за Изследване на Населението към БАН и като преподавател в Пловдивски Университет. Именно тази теория беше в основата на моята кампания като журналист през 2004-2006 г. срещу разделението по пол при приема в Българските университети, което категорично нарушава основни човешки права. Масово не са приети жени с висок бал за сметка на мъже с нисък. Кампанията беше успешно продължена през 2004 г. от 2 правозащитни организации - Български хелзинкски комитет и Асоциация за европейска интеграция и човешки права, които заведоха отделни дела срещу 2 български университета. През 2009г. делата стигнаха до Върховния административен съд, който се опозори с едно превратно тълкуване на Закона и отсъди в полза на университетите. Това обаче не е краят. Делото вече е във Международния съд по правата на човека в Страсбург. А решението там може да бъде само едно - отмяна на квотите и разделението по пол. Изправена пред алтернативата за масова феминизация от 80-90% българската висша образователна система, ще бъде принудена най-сетне да реши проблема с огромната разлика в оценяването между жените и мъжете, което е и моята цел. И така да отреже или поне да намали катастрофалното си влияние върху демографията на българската нация. Защото отговорността за непознатите в световен мащаб темпове на изчезване на българската нация в огромна степен се носят от българското образование - темата на по-нататъшното изложение. Според мен до голяма степен тук се намира и отговора, защо в т.нар. развити страни със стабилна и богата икономика се появяват процеси на демографска депресия и спад, нещо от което страда цяла Западна Европа от десетлитетия. Приятно четене.

Ходили ли сте скоро на село? Ако отидете можете да питате кмета или някой запознат колко ергени живеят в селото. След това питайте колко моми живеят в селото. Ако започнете да правите това системно един ден ще установите, че в българските села се забелязва едно особено правило - има ергени, но няма моми. Което се подкрепя и от данните на Националния Статистически Институт(НСИ), които съм посочил по-долу.
Горе долу така започнах и аз. Което беше много смешно за моите колеги от вестника. Защото винаги, когато имах възможност да говоря с кмет на село(а аз говорих с такива доста често) го питах - Имате ли стари ергени? Мога да ви уверя, че кметовете в 99% от случаите отговаряха утвърдително. Някои ме молеха да им помогна чрез вестника да намерят моми за своите ергени, та и те да се задомят, да имат семейства, деца и така да променят мрачната перспектива, която тегне над почти всяко българско село.

На снимката: Стари ергени от село Игралище, Благоевградско на по една бира (2004 г. август). В селото тогава имаше 30 на брой стари ергени. Ако те имаха семейства, съпруги и деца, селото щеше да изглежда по друг начин.
Ergeni.jpg
Ergeni.jpg (46.98 KiB) Прегледано 11003 пъти

Една почти аксиома в демографията е, че селските общества имат по-висока раждаемост от градските. Белият дроб на една нация е в селото. Здраво ли е селото, здрава е нацията - има деца, има наследници, има бъдеще. А защо е така всеки може да се досети. Стига да сравни трудностите, пред които е изправен един човек, който отглежда деца на село и в града. От една страна имаме простор, евтина храна, спокойствие, ниска или никаква престъпност, няма трафик от коли и прочие. От друга имаме ежедневната борба за хляба. За градският човек призракът на глада и провала винаги надзърта зад ъгъла. Да добавим към това и ужасният трафик по улиците (наскоро 6 деца бяха пометени от пиян), стрес, стрес, стрес, наркомания, проституция, алкохолизъм. Всъщност градската среда е изключително усложнена и предлага почти безкраен списък от опасности за едно дете и заедно с това стрес и ангажименти за семейството му. Селската действителност е един сериозен контрапункт на градския хаос и напрежение.

Сега вече може би става ясен един от основните механизми за демографския колапс - урбанизацията. Това е исторически първият мощен удар върху раждаемостта в България. В този смисъл това, което беше свършено от комунистическа България с колективизацията лесно обяснява появяването на този фактор. Милиони селяни бяха обезземлени и така принудени да емигрират в града, където за тях бяха построени фабрики. В първите поколения тези селяни запазиха или намалиха малко нивото на раждаемост, такава каквато е била на село. Но с всяко следващо поколение раждаемостта пада. Защото градската среда и култура постепенно налагат своето. Помните, че имаше култура на две деца. Е, сега има култура на едното дете.

В Полша комунистите не отнеха земята на селяните. В резултат Полша се радваше на висока раждаемост през комунизма, докато ние бавно се свличахме към дъното.

Добре но това не обяснява защо в селата има ергени, а за тях жени няма. Това е именно темата на изследването, за което стана дума по-горе. Да се обърнем към НСИ за по-подробна информация:

През 1978 г. броят на мъжете спрямо броя на жените във възрастовата група 20-24 г. е бил със 13 705 повече. На национално ниво е така, но ако разделим населението на градско и селско се открояват колосални разлики. В градовете жените са с 12 881 повече от мъжете. В селата мъжете са с 26 586 повече от жените.

Една бележка: мит е, че се раждат повече жени от мъже. В целия свят, от който България не е изключение, се раждат повече момчета от момичета с около 5% повече. С израстването обаче, смъртността оказва влияние. Мъжката смъртност е по-висока от женската, включително при младежите и децата. Мъжете живеят по-рисково и по-стресово, карат по-опасно, пият повече, пушат повече, на тях се гледа като най-отговорни в издръжката на семейството, което е стрес. Това означава, че с нарастването на възрастта мъжете намаляват по-бързо от жените. В България техният брой се изравнява във възрастовите групи около 40-те. Във възрастовите групи над 65г. жените са около 2/3 от населението. Ето как жените са повече от мъжете като цяло, за всички възрастови групи.

В данните на НСИ видях, че именно в 1978-а и годините преди нея започват някакви гигантски, но незабелязани, изменения в българското общество. Отлив на жени от селата. И този отлив се случва най-вече във възрастовата група 20-24, но е съществен и във възрастовата група 15-19. Данните през 4 годишен период, които съм проучил, са за годините 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002 г.

Нека наречем мъжете, за които няма жени сигурни ергени. Да разгледаме как се движи делът на сигурните ергени като процент от броя на мъжете за различните възрастови групи в селата и градовете на страната.

1978 – селата на страната
1978-sela_strana.JPG
1978-sela_strana.JPG (28.38 KiB) Прегледано 11003 пъти


Вижда се че за 14% от мъжете в селата във възрастовата група 20-24 през 1978 г. няма жени. В градовете имаме обаче обратната картина - за 3% от жените няма мъже. Процентът е по-малък от 14 понеже в градовете живеят повече хора и този процес оказва по-малко влияние в процентно отношение. Следват данните по-долу и за градовете и за други години. Обърнете внимание на това, че градската картина е обратна на селската. Това не е временно, инцидентно явление. От данните за следващите години ясно личи, че делът на сигурните ергени от всички мъже в селата се запазва и за по-горните групи, но и намалява заради миграцията и смъртността.

1978-gradpve_strana.JPG
1978-gradpve_strana.JPG (22.65 KiB) Прегледано 11003 пъти


ЗАБЕЛЕЖКА: Имам графики за всички години разделени по сега и градове до 2002 през 4-годишен период. Но не мога да ги публикувам всичките заради ограничения на форума. Можете да ги разгледате на : http://panchev.blog.bg/tq-i-toi/2011/04 ... a-n.737069

Процесите, които увеличават делът на сигурните ергени в селата, го намаляват в градовете. Ясно е, че има отлив на жени от селата към градовете на страната. И този отлив стартира като процес във възрастовите групи 15-19 и 20-24 г. и е е появил 1978г. или близките години по-рано.

Ако се концентрираме към отделните области на страната ще открием още по-фрапираща картина. Така например през 1982 г. в селата на област Монтана е имало 1155 мъже във възрастовата група 20-24, докато съответния брой жени е бил едва 317. Впрочем за Северозападна България е характерна именно такава драстична разлика през тези години (края на 70-те и 80-те години) и не е трудно да се досетим вече, защо този район на страната така се обезлюди, опустя и обедня най-сериозно от всички останали в България. Северозападна България попадна най-силно под влиянието на тези процеси, които разглеждаме.

На крайно противоположната страна е един град

Велико Търново 2002 г:

Броят на жените във възрастовата група 20-24 години е 4452, а броят на мъжете е 2930.Изборът на Велико Търново не е произволен. Защото вече може би се досещате, за това което движи тези процеси, които водят до появата на сигурни ергени в селата и движението на жени към градовете (и преди всичко университетските градове!) - образователната система.Именно в групата на 15-24 годишните образованието е основен мотив в живота. Тогава се учи в гимназия и университет. Младият човек често напуска родното място с тази цел. В повечето случаи напускат жени, защото българското образование има една системна черта от десетилетия – то квалифицира жените като по-ученолюбиви и способни от мъжете. Това се отразява и в профила на неговите възпитаници – огромното мнозинство на университети и елитни гимназии са момичета. Във висшето образование на страната тази година (2011) имаме 119 514 мъже и 153 688 жени – български граждани. България е имала години със 65% студенти – жени във висшите училища. Университетите в БГ виждат това. За да го тушират, те са въвели т.нар. полови квоти, с което сме уникални по целия свят и с което здраво тъпчем законите, но това е друг въпрос. Квотите почти никъде не са 50/50. Масово се въртят около отношението 60/40 в полза на жените. Университетите не могат да заложат квоти 50/50 защото вече тогава наистина ще се изправят пред проблема с гневни отличнички, неприети за сметка на двойкаджии – мъже. А те са двойкаджии защото изпитите за вуз и образователната система ги сочи като такива. Дали е разумно? Едва ли. Все едно да кажем, че ябълката е по-хубава от домата.

На това основание предполагам, че в началото и средата на 70-те години в България е даден ход на мащабна образователна реформа, която води до девиациите в данните за 1978г. От тогава до днес, този уклон за оценяване на жените по-високо от мъжете в образованието на страната не е пресечен и той продължава да действа.

Големият грях на Българското образование е в това, че то поразява фундамента на българската нация – селските общества. Благодарение на образователната система, селата се дефеминизират. В селата се появяват стари ергени, а в градовете стари моми. От там следва катастрофално спадане на раждаемостта. За ниско-образованите ергени на село перспективите са мрачни. Самота, бедност, липса на перспектива за семейство, алкохолна зависимост като резултат от безсмислието на живота и ранна смърт. Много от тях емигрират в града. Но без високо образование, намирането на добра работа е по-малко вероятно. Впрочем от тези драстични девиации на образователната система на България страдат не само селата а и по-малките градове и особено тези без големи университети. Българското образование освен това поставя и социална бариера между двата пола. Определено представлява високо предизвикателство една образована жена да създаде стабилно семейство със един по-необразован мъж.Българската образователна система обхваща безспорно най-вече българската народност в рамките на страната. Към нея по-слабо са привързани хората от турското и ромското малцинство. Мога да ви уверя в следното: турските села нямат този проблем, напротив – те имат повече жени отколкото мъже. Там на емигрантски движения са подвластни преди всичко мъжете, които като гурбетчии заминават да работят в други места на страната или в чужбина. На село оставят техните жени и съпруги. И те имат деца, много повече деца. Същото се получава и в ромските села, които постепенно се увеличават. Природата не търпи празнота и така празните къщи, на някога плодовитите български села постепенно се заселват от роми, които в условията на селото имат далеч по-голяма перспектива да имат стабилна и висока раждаемост от гражданите. Това не е толкова лошо, ако българите не страдахме от расови и етнически предразсъдъци спрямо ромите. А в тези условия една очертаваща се перспектива за все повече и повече роми, ниско образовани и бедни, живеещи в негостоприемна за тях среда, определено рисува една несигурна обстановка.

Един щрих. Преди време една журналистка възкликна, че българските мъже се превръщат в откачени изроди. Поводът беше поредното изнасилване на възрастна жена от млад мъж. В едно село. Тези престъпления, които впрочем не са никак редки в България, са следствие именно на безпътицата. Поставени в ситуация на безперспективност, много мъже на село оскотяват. Оскотяват от отчаяние и системна злоупотреба с алкохол, като следствие на отчаянието и липсата на перспектива за семейство и смислен живот. Тези престъпления са именно следствие на това оскотяване. Имайте го предвид, когато утре прочетете за такова престъпление отново. Всъщност тези посегателства бяха много, много по-чести преди. Сега намаляват, защото и хората изчезват от селата. Това е смърдящият заден двор на българското образование. Като двуличния Янус от едната страна то носи благородния образ на просвещението, но от другата е надянало маската на кръвожадно чудовище ...

В заключение ще кажа, че съм се опитал да представя в максимално съкратен вид основните причини за колапса на раждаемостта в България. Спестил съм доста информация и подробности, за да нарпавя текста читаем.

Българската нация за своето оцеляване има нужда от реформа на образователната система, мерки за задравяване на икономическото състояние на фермери и животновъди, мерки за спасение на селото – хилядолетното убежище, вечната утроба на българската нация.

П.П. Данни от чужбина, показват същите характеристики на образователните системи в други държави. Една от най-категоричните в това отношение е Русия. Предполагам, че именно на този характер на образователните системи (освен урбанизирането) в развитите държави се дължи до голяма степен спадът на раждаемостта в т.нар. бели държави. България обаче страда най-сериозно от тези фактори от всички държави по света.

Мнения: 1728
Регистриран на: 15 Фев 2011, 12:24
МнениеПубликувано на: 01 Юни 2011, 17:01
Г-н Панчев,

прочетох статията ви. Ще укажа накратко впечатленията и забележките си по нея.

- тезата ви, че за демографската катастрофа на България е виновна най-вече образователната система, е, как да кажа, несъстоятелна. Ако съм ви разбрал правилно, достатъчно е да се премахнат квотите 50-50 и нещата неизбежно ще тръгнат на поправяне. Абсолютно невярно. Погледнете само демографската картина на цялата Вавилонска блудница - съвременната обединена Европа. Можете ли да ми посочите държава в нея, където няма квоти, и средния брой деца в семейство е примерно 2,3 - което е минимумът за възпроизводство на нацията. Запознати ли сте изобщо с демографската ситуация в т.д. "християнски" страни? Слагам кавичките, защото в тях едва ли е останало нещо християнско...

- второ - ако човек чете статията ви малко между редовете, съвсем логично може да си направи следния извод: "колкото са по-образовани жените в дадено общество (нация, държава), толкова е по-ниска раждаемостта". Защото корелацията вие, съзнателно или не, сте я дали, със сравнението на положението с раждаемостта у циганите и турците.

- трето, вие, за разлика от г-жа (или може би г-ца?) Любомира Вълчева, изобщо не засягате религиозните устои на българското общество преди насилственото въдворяване на комунизма в България и целенасоченото и планомерно унищожение на българското патриархално семейство и религията.

- четвърто, вече нещо конкретно: раждаемостта в Полша понастоящем не се различава принципно от тази в България. Споменавам го само във връзка с цитирането на ви на Полша. Или да вземем Испания и Италия: там с раждаемостта по-зле и от България.

Как мислите, на какво може да се дължи това? Квоти няма, сигурен съм, държавата налива сума ти пари за поощрение на раждаемостта, помощи, пособия, и пр., които в абсолютно изражение съм сигурен, че превишават в пъти българските, а резултатите са по-зле и от тези при нас.

Ще ви дам едно джокерче: феминизъм и производните му. Потърсете с гугъла. Ако не успеете, не бойте се, ще ви помогна.

PS: Има и още доста неща да си разясним, но е необходимо да останете на форума и да участвате в дискусиите. Ще бъде от полза, и то не само на вас.
Умът на мъжа се познава по броя на децата му, а мъдростта - по броя на синовете му.

Мнения: 5
Регистриран на: 01 Юни 2011, 15:23
МнениеПубликувано на: 01 Юни 2011, 19:19
balkreader, не сте ме разбрал правилно. Този текст е посветен на влиянието на образователната система върху раждаемостта. Не на влиянието на квотите върху раждаемостта. Мисля ясно съм посочил, че квотите са проявление на проблема, не самия проблем.

Няма нужда да се чете между редовете на този текст, за да се знае, че образователната степен на жените се отразява негативно на раждаемостта им. Моля не ми преписвайте такива твърдения, това отдавна е установено от редица изследователи, нещо с което можете да се запознаете в споменатата от вас търсачка Гугъл.

Испания има по-добра раждаемост от България. Полша също.

Финансирането на раждаемостта никога не е бил успешен ход. Икономическото благосъстояние не е фундаментален фактор за раждаемостта.

Нивото на религиозност на едно общество също е фактор. Това отново е известно отдавна. Не толкова феминизмът, а секуляризацията на едно общество влияе негативно на раждаемостта. Феминизмът е част от тази култура. Секуляризацията ерозира устоите на традиционното семейство, което е средата за положителна раждаемост с фактори като урбанизация, феминизация, безбожност, образование, престъпност, емиграция и прочие.

Ниската раждаемост не е производна на един обществен процес а на няколко. Тук не може да се постави САМО образованието или феминизацията, а цяла плеяда фактори.

Аз бих ги степенувал в следната последователност:
1. Урбанизация.
2. Образователна система.
3. Ерозията на традиционното семейство/Секуляризацията.

В моя текст съм посочил влиянието на единия от тези фактори, но мисля най-опасния. Образователните системи в други държави имат същия проблем и това е един от основните фактори богатите държави като цяло да бележат ниски нива на раждамост.

Администратор
Мнения: 279
Регистриран на: 17 Яну 2011, 23:00
МнениеПубликувано на: 01 Юни 2011, 19:21
Много интересно. Никога не съм се замислял върху това, че не се раждат повече жени от колкото мъже. Не че не съм имал достъп до данни и умения с които да направя този анализ, но никога не ми е минавало и през ума, че жените са повече от мъжете само когато разгледаме едновременно всички възрастови кохорти на една нация. Истина е, че мъжете и момчетата умират по-млади поради по-бурното естество на игрите им, по-високата толерантност към риск, по-голямата изложеност на злополуки и войни, а и поради генетическо предразположеност (може би).

Balkreader, извода на Иван може да е правелен в описателен контекст. Не е ясно обаче какъв ще се окаже движещият фактор (а може би и фактори) при един мултифакторен анализ. Какво ако се окаже, че именно идеологически фактори като феминизма например, също както и чисто икономически такива са движещите сили зад заключението на Иван, че образователната система в България води до повече стари моми и самотни жени в градовете и стари ергени и самотни мъже в селата.

Мнения: 5
Регистриран на: 01 Юни 2011, 15:23
МнениеПубликувано на: 01 Юни 2011, 19:28
Този характер на образователната система оказва влияние и на появата на много самотни майки (не само стари моми) в градовете. Този тип семейства също се отразяват негативно на раждаемостта.

Администратор
Мнения: 279
Регистриран на: 17 Яну 2011, 23:00
МнениеПубликувано на: 01 Юни 2011, 19:31
Съгласен съм с теб, но все си мисля, че това което описваш е само върха на айсберга :).
А какво ако образователната ситема в страната отгаваряше на пазарните нужди на работодателите? Дали щеше да има толкова много момичета дошли от провинцията в София да учат дисциплини "с повишено пазарно приложение" от типа на антропология, френска филология и средновековна история?

Мнения: 5
Регистриран на: 01 Юни 2011, 15:23
МнениеПубликувано на: 01 Юни 2011, 19:41
Това е едно от проявленията на тоталната образователна система и посочва по какъв начин тоталната образователна система ерозира раждаемостта и нацията като цяло. В този материал не се опитвам да давам решения.
Те биха били в следната посока: Едно от важните неща които трябва да се свършат е буквално демонтиране на МОН в сегашната му структура по места. Властта върху училищата трябва да премине в ръцете на семействата, училищните настоятелства, общините. Властта върху българското училище трябва да се върне там, където то исторически е създадено - в общностите по места. По този начин образованието в училищата ще стане по-отговорно към местните нужди, към нуждите на местния малък и среден бизнес, който е гръбнакът на всяка нормална икономика. Малкият и среден бизнес са предимно семейни и е естественото място за раждането на повече деца. Тоест образователната система ще се нагоди спрямо нуждите на семействата и техните бизнеси.

Мнения: 1728
Регистриран на: 15 Фев 2011, 12:24
МнениеПубликувано на: 01 Юни 2011, 21:54
Благодаря ви за подробното разяснение, г-н Панчев. Сега не ни остава нищо друго, освен да очакваме редактирания вече текст на първоначалната ви статия:)

Една бърза справка в гугъла:
------------
Испания – 1,3 за 2009 г.

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=sp&v=31

България – 1,42 за 2010 г.

http://www.indexmundi.com/bulgaria/tota ... _rate.html

Полша – 1,3 за 2011

http://www.indexmundi.com/poland/total_ ... _rate.html
---------------

Общият извод вече от отговора ви до мен е, че вие сте на мнение, че единствено само демонтажът на т.н. "социална държава" е в състояние да реши проблема, поне така ви разбирам. Но може би angelov има друг извод от постинга ви?

И едно нещо, което сигурно ще ви бъде повече от интересно. Запознайте се със следния материал по-долу, давам връзки и към оригинала и към руския превод, за тези, които не владеят английски. Вярвам, и двамата ще го оцените подобаващо, защото е в пряка връзка с темата.

-----------------
http://landdestroyer.blogspot.com/2011/ ... tmare.html

Friday, March 11, 2011
The Globalists' Worst Nightmare
Self-Sufficiency: a universal solution to the globalist problem.
commentary by Tony Cartalucci

Introduction

------

http://mixednews.ru/?p=5116

Аналитика
06.04.2011 09:11
Худший кошмар глобалистов
Источник перевод для mixednews – josser
11.03.2011
-----
Умът на мъжа се познава по броя на децата му, а мъдростта - по броя на синовете му.

Мнения: 5
Регистриран на: 01 Юни 2011, 15:23
МнениеПубликувано на: 01 Юни 2011, 22:26
Не виждам по никакъв начин тези данни да опровергават това, което съм написал в материала. Коментара го опровергават да - използваме различни източници просто аз използвах данни за раждаемост на 1000 а това горе са данни за фертилността.

Този извод за социалната държава си е ваш.

Мнения: 1728
Регистриран на: 15 Фев 2011, 12:24
МнениеПубликувано на: 02 Юни 2011, 15:24
до г-н Панчев:

The total fertility rate (TFR) is a more direct measure of the level of fertility than the crude birth rate, since it refers to births per woman.

http://www.indexmundi.com/bulgaria/tota ... _rate.html

balkreader - total fertility rate

г-н Панчев - crude birth rate

За социалната държава: аз съм твърдо "за" демонтажа й, така е. Възможно е да съм ви прочел неправилно в този аспект, но все пак вие изразихте категорично, че МОН трябва да бъде буквално демонтиран по места, а цялата система на съвременното образование се корени в отнемане на средства от гражданите, които произвеждат стоки и услуги, и безразборното им харчене във финансиране на всякакви безумни проекти в областта на образованието, оттам и нелепата концепция за "безплатно" образование, тоест, характерна черта на т.н. "социална държава".

До г-н Панчев и angelov: не мога да разбера с какво ви е затруднил текста за модерната семейна манифактура, чиято концепция и лесна осъществимост без съмнение ще доведат до укрепване на семейната институция като такава и съответно ще доведе до повишаване на раждаемостта?!?? Може би трябва да помоля Любомира също да вземе отношение по статията? Любомира?

До angelov: благодаря ти много за идеята за тоя пусти мултифакторен анализ:) Приложих го пустия му мултифакторен анализ и виж какъв резултат ми извади за конкретния фактор, който стои зад Обама:
--------
http://www.washingtontimes.com/news/201 ... l-america/

KUHNER: Obama’s homosexual America
President champions the culture of death
By Jeffrey T. Kuhner
-
The Washington Times
7:07 p.m., Thursday, February 24, 2011
----------
Умът на мъжа се познава по броя на децата му, а мъдростта - по броя на синовете му.

Администратор
Мнения: 279
Регистриран на: 17 Яну 2011, 23:00
МнениеПубликувано на: 29 Юни 2012, 21:55
По мои изчисления базирани на български и международни неофициални данни, в момента:

- населението на България е приблизително 6,982,215
- броят на определилите се за етнически българи е приблизително 5,369,323
- броят на селджукските турци и турчеещите се (османци, българо-мохамедани, роми-мюсюлмани) е приблизително 1,256,799 (забележка: приех, че всички хора необявили своята етническа принадлежност по времето на преброяването през 2011 са мюсюлмани спадащи към еднa от гореизброените групи, което може би малко завишава техния цялостен брой)
- броят на обявилите се за роми (в по-голямата си част християни) е приблизително 307,218
- броят на останалите етнически групи (арменци, евреи, македонци, татари, черкези) е приблизително 48,875.

Мнения: 1728
Регистриран на: 15 Фев 2011, 12:24
МнениеПубликувано на: 02 Юли 2012, 09:30
В процентно съотношение мюсюлмано-турчеещият се сегмент надхвърля вече 20% от общия брой на населението на България. Както и да го коментираме, последиците не са толкова трудно предвидими... още повече, че в този сегмент, меко казано, преобладава семейството, а не "разновидностите" му, създадени от Новия Световен Ред.
Умът на мъжа се познава по броя на децата му, а мъдростта - по броя на синовете му.

Назад към Причини за катастрофата

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron