Teма посветена на Васил ЛЕВСКИ.

(общи дискусии, обяви, съобщения, идеи и т.н.)

Мнения: 101
Регистриран на: 12 Фев 2011, 21:49
МнениеПубликувано на: 31 Дек 2012, 18:19
Изображение
Изображение
Изображение
http://jorosavov.blog.bg/history/
Блог за Левски.
________________
Интересна статия:
http://www.168chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1681230

http://www.vasil-levski.org/

Цитати от писма и документи от Левски. Дадени са по сборник на И. Унджиев, който предвид епохата, когато е съставен и издаден е малко тенденциозен, но не можах да намеря нищо по-стойностно, нито пък целите писма.

Познатиятъ вече предатель и убиецъ на покойния Василий Левски въ последно време е станалъ официаленъ шпионинъ.
Цялата статия.
http://tangrabg.wordpress.com/2011/02/0 ... n-spionin/

Мнения: 101
Регистриран на: 12 Фев 2011, 21:49
МнениеПубликувано на: 31 Дек 2012, 18:20
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение

Мнения: 101
Регистриран на: 12 Фев 2011, 21:49
МнениеПубликувано на: 31 Дек 2012, 18:21
Изображение
Изображение
Изображение

Мнения: 101
Регистриран на: 12 Фев 2011, 21:49
МнениеПубликувано на: 31 Дек 2012, 18:21
Изображение
Последна промяна MISHOK на 31 Дек 2012, 18:23, променена общо 1 път

Мнения: 101
Регистриран на: 12 Фев 2011, 21:49
МнениеПубликувано на: 31 Дек 2012, 18:22
Знаме поръчано да се ушие от Левски за бъдещото въстание и участвало в априлската епопея на българският народ.
Изображение
Ето за това ми харесва Левски. Демократска република, а знамето като за царство. Въртял ги е на малкият си пръст и от верата и истината не е отстъпвал никога.

Мнения: 101
Регистриран на: 12 Фев 2011, 21:49
МнениеПубликувано на: 31 Дек 2012, 18:44
- Сто и петдесет лири ли ви са по-мили, или вечен живот.

- Близо е времето вече - българинът не ще бъде роб, а свободен.

- Аз съм се посветил на отечеството си жертва за освобождението му, а не да бъда кой знае какъв.

- Всекиму ще се държи сметка за делата.

- Играем с живота на 7 милиона българи - трябва зряло да се постъпва.

- На такива хора дай работа, които са разсъдителни, постоянни, безстрашни и великодушни.

- Най-много са виновни чорбаджиите.

- Трябва изпит за всеки. Защото има примери: Днес е човек, а утре - магаре.

--Народната работа стои над всичко.

- На драго сърце да обичаме оногова, който ни покаже погрешката, инак той не е наш приятел.

- Отговорност към обществените средства

- Интригата спира хода на народната работа.

- Не си народен: виждаш народното зло и не го казваш.

--Часът на свободата призовава всеки българин да покаже на дело родолюбието си.

В.Левски

Мнения: 101
Регистриран на: 12 Фев 2011, 21:49
МнениеПубликувано на: 31 Дек 2012, 18:45
Бащата на Левски Иван Кунчев е бил бояджия. Друга част от доходите си дължи на втория си занаят-гайтанджийството-най-развития занаят и основния поминък на карловци преди Освобождението.

През 1837 Р.Попович издава книгата "Христоития". Иван Кунчев е един от тези,които помагат издаването на книгата.

Левски има по-голяма сестра Яна с 4 години. И двама братя Христо р.1940 и Петър р.1844. Имат още една починала сестра като дете.

Христо работи като занаятчия,през 1867 избягва в Румъния откъдето отива при брат си в Белград. След разтурването на легията в която не можал да постъпи се връща в Букурещ. Умира през 1870 г.

По-малкия Петър пише: "не можахме да се изучим както требува"
Предизвикателното му държане спрямо турците става причина да избяга в Румъния. Участва в последствие във втората легия. През 1876 е в четата на Христо Ботев. Заловен е от турците,но успява да избяга. Отива в Одеса. През войната е ранен при боевете на Шипка. След Освобождението е назначен за гл.стражар на Карлово.Умира от туберкулоза през 1881 г.

Яна надживява братята си и умира на преклонна възраст. Има 9 деца,чиито потомство е доста голямо.

1844 бащата Иван Кунчев става поръчител и както често се случва сам плаща дълга. Съдружникът му разпродава стоката в негово отсъствие и задига цялата сума. Не помагат нито увещания, нито заплахи. Постепенно бащата се разорява. Болезнено понася всичко и получава удар.На сватбата на дъщеря си е почти сляп през 1850 г. На следващата година умира.

Мнения: 101
Регистриран на: 12 Фев 2011, 21:49
МнениеПубликувано на: 31 Дек 2012, 18:50
По време на 2-та легия в Сърбия е имало скандал между легионерите и преподавателите, поради което се разваля и легията. Сърбите още тогава са искали да награбят от нашите земи.
Левски не е влезнал в четата на Х. Димитър и Ст. Караджа най-вероятно заради още незаздравялата си рана от операцията от апандисит.
После в Румъния Левски прави план за убийството на Христо Георгиев ( същият дето с брат си строи после С-У) защото този здравата е крадял от парите давани за делото от разни други държави и частни лица. Каравелов обаче се уплашва и разваля нещата.
---------------------------------
НАЧИНЪ НА КЛЕТВАТА
Новооглашениятъ ще се изправи предъ една маса, на която ще има сложено едно евангелие или единъ кръстъ, единъ ножъ и единь пищовъ, ще си тури лъвата рѫка на сърдцето, а дѣсната ще си вдигне нагоре и ще следва да дума следващитѣ думи
Заклевамъ се своеволно въ честьта си и въ отечеството си, предъ Бога и предъ честното събрание на съзаклятието, че отъ всичко, което ми се яви, нѣма да кажа и открия никому нѣщо, до смърть и до гробъ.
Заклевамъ се и обещавамъ, какво ще работя съ всичкитѣ си способности за освобождение на отечеството си България.
Заклевамъ се и обещавамъ, какво полагамъ за Светата тази щель животъ и имотъ.
Заклевамъ се и обещавамъ безусловна покорность на законитѣ и заповѣдитѣ на Съзаклятия Тайния Централенъ Български Комитетъ, съвършено мълчание и тайность на дѣлата.
А въ противенъ случай, ако бѫда предатель или престѫпникъ, съгдасявамъ се да блда прободенъ отъ орѫжието на това съзаклятие, което има длъжность да ме брани, а право — да ме сѫди.
Заклевамъ се,

Според З. Стоянов при първата си обиколка на България: Левски се срещал с по-богати, знатни и известни българи. Разчитал е на тях да започнат нещо и да дадат пари - нищо не е станало. При 2-та си обиколка вече залага на простолюдието и нещата потръгват.
Интересно откъси от книгата:
-За тая цель Левски сполучилъ да привлѣче на своя страна много съдържатели на ханища по главнитѣ пѫтища, на нѣкои отъ тѣхъ давалъ капиталъ и ги поддържалъ въ всѣко отношение. Така
-Едно отдѣление, наречено тайна полиция, членоветѣ на която не бѣха известни никому, освенъ на председателя, наблюдаваше дѣлата и поведението на всѣки единъ работникъ отдѣлно
Че комитетътъ не се е шегувалъ съ своитѣ недобросъвѣстни членове, азъ мога да окажа на нѣколко факти, ксито напълно потвърждаватъ нашитѣ думи. Нѣкой си Стоянъ Пеневъ, словослагатель при Любенъ Каравеловъ въ Букурещъ, докато се накани да предаде приятелитѣ на своя господарь въ турско, намѣрилъ се една нощь закланъ и обезобразенъ срѣдъ улицата въ Дишъ-Варошъ. Дяконъ Дионисий, сѫщо така предатель, биде убитъ съ пушка една нощь въ Орхание.
-Съ нѣколко още другари той наказва нѣкого си Хаджи Мустафа отъ с. Асакърово за това че тоя последниятъ, както и братъ му, страшно мѫчели българитѣ. Левски бѣше навсѣкѫде и никѫде
— Никому не се надѣвайте, — говорѣше той. — Ако ние не сме способни сами да се освободимъ, то значи, че не сме достойни да имаме и свобода; а който ни освободи, той ще направи това, за да ни подчини отново въ робство...
_________________

Мнения: 101
Регистриран на: 12 Фев 2011, 21:49
МнениеПубликувано на: 05 Яну 2013, 12:28
Изображение
Гробът на Васил Левски

"Ако ме обесят поне ще ми остане гроба в България и всякой ще го знай"
В периода 1873-1956 година публична тайна сред софийската общественост е бил разказът за местоположението гроба на Васил Левски. Ето какво разказва баба Мария поп Павлова (вестник "Мир" от 06.03.1937г.):
"Тялото на Апостола е било погребано от поп Тодор много близо до бесилката. През нощта гробът е бил откопан от тогавашня клисар при днешната църква "Света Парашкева" ("Света Петка Самарджийска") на ул. Мария Луиза и погребано в олтара на същата църква. Този подвиг е извършен от покойния Христо Хамбаров - Гъската, който е бил във връзка с членовете на софийския революционен комитет."
Подобни са разказите и на други възрастни софиянци от онова време.
Хронология на събитията от последните 40 години във връзка с проучванията на църквата "Света Петка Самаржийска" и последвалите разгорещени дебати, предизвикани от книгите на писателя Н.Хайтов:
1956 - Съгласно разпореждане на Министерския съвет от 07.05.1956 година църквата "Света Петка" трябва да се събори с оглед на преустройство на центъра на София. Започват спасителни археологически разкопки в и около църквата. Вестниците пишат за възможността да бъде открит гробът на Левски в абсидата на храма. Ръководители на разкопките са археологът Ст.Михайлов и арх. С.Бобчев.
До олтара в църквата се открива гроб (N 95). Още тогава професорът от Духовната академия Христо Гяуров исказва предположение, че това е гробът на Апостола. Подкрепя го и арх.Бобчев. Но Ст.Михайлов твърди , че скелетът е от античността, тъй като основите на църквата "минават" през костите на долните крайници. Учените се разделят на два лагера. Арх. Бобчев започва да води паралелен дневник на разкопките освен официалния, воден от Ст.Михайлов.
1959 - Излиза статия на проф. Гяуров в списание "Духовна култура" кн.2, в която авторът призовава да бъдат изследвани костите от гроб N 95. Резултатът - пълно, от никого ненарушавано мълчание.
1961 - Научна публикаця на проф. Ст.Михайлов върху разкопките в църквата "Света Петка". В нея се казва, че твърденията на проф. Гяуров "противоречат на археологическите данни и не почиват на никаква научна основа".
1966 - Умира професор Гяуров. По въпроса за гроба настъпва затишие.
1979 - В сп."София" кн.11 се появява обширна статия с предизвикателно заглавие "Къде е гробът на Левски". Авторите арх.С Бобчев и Е.Балтаджян възкресяват становището на проф. Гяуров, че гробът е в олтара на църквата "Света Петка" и го допълват с нови, в това число и археологически доводи.
1979 - Във в."Пулс" в подкрепа на същата теза излиза статия от юриста Никола Гайдаров , историка Христо Йонков и художника Жечко Попов.
1980 - Отговор на проф. Ст.Михайлов на предизвикателството от в."Пулс", в писмено обяснение до Радио София от 28.02.1980 г.
1980 - Документален филм "Легенда за Левски" , излъчен по телевизията на 16.07.1980 г. където проф. Ст.Михайлов твърди, че скелет N 95 е на жена, и е по-стар от църквата.
1981 - "Кръгла маса" по въпроса за гроба на Васил Левски, организирана от в."Работническо дело". Въпреки бурните дебати, няма особен резултат от начинанието.
1981 - Две статии във в."Пулс" (11.02 и 10.03.1981) от Георги Тахов, който прилага нови доказателства и доводи, че гробът е в храма "Св.Петка". В спора се включва и реставраторът на стенописите на църквата - скулпторът Димитър Бучински - на страната на привържениците на тезата за гроба. Проф. Ст.Михайлов отговаря на Тахов и Бучински също във вестник "Пулс" (21.04.1981). Следва поредица от статии, които вместо да изяснят дилемата, задълбочават повече противоречията. Дискусята във в."Пулс" приключва с редакционна бележка, в която се настоява да се издирят костите от гроб N 95, и да се направи вyрху тях антропологична експертиза. Препоръчва се да бъде поставен надпис в църквата "Света Петка" - "На това място, според народната памет, е погребан Апостолът на Свободата Васил Левски".
1982 - Словестната битка се подема на страниците на в."Литературен фронт". Наред с авторските статии на П.Димитров, Ц.Живков, Г.Тахов и Н.Гайдаров , вестникът публикува редакционна статия , в която се установява "непростителното нехайство с костите, намерени в олтара на църквата" (учените твyрдят, че костите от гроб N95 са събрани в хартиен плик и изпратени в хранилище на Археологическия музей в София , което хранилище по-късно било нападнато от плъхове. Те изяли хартиените пликове и всички кости от разкопки в гр.София се омешали !!! ).
За съжаление тези статии отново с нищо не променят отношението на "учените" към този вyпрос от изключителна важност за нас Българите.
1985 - Излиза книгата на Николай Хайтов "Последните мигове и гробът на Васил Левски". Комитетът за култура и председателството на БАН възлагат на Археологическя институт с музей (АИМ) да я обсъди цялостно и да изрази своето научно становище. Обсъждането се провежда на 14.09.1985 г. в Секцята по средновековна археология.
1986 - Преценявайки материалите от това обсъждане , ръководството на БАН решава, че е необходимо ново обсъждане - този път в БАН, под председателството на Николай Тодоров - зам.председател на Академията. То се провежда на 10,12 и 27 февруари 1986. Същата година се откриват мистериозно изчезналите 37 снимки от разкопките около църквата "Св.Петка".
1988 - Излиза от печат изданието на БАН "Археологически данни по спора за гроба на Васил Левски в църквата "Св.Петка Самарджийска". На цели 500 страници са изнесени всички документи и стенограми от проведеното обсъждане в БАН през 1986 г.
1989 - Излиза второ преработено издание на книгата на Николай Хайтов за гроба на Васил Левски.
Днес църквата "Света Петка Самаржийска" е действащ храм. На мястото, където са били Светите Мощи на Апостола има импровизиран иконостас. След като "синят" синод провъзгласи Васил Левски за Светец, някой ентусиаст е поставил икона с лика на Апостола. Същестува и надпис, който отбелязва, че според народната памет, на това място е погребан Васил Левски.
До ден днешен няма официално становище по този извънредно важен за нас Българите въпрос - къде се намират костите на Апостола на Свободата - Левски.

Мнения: 101
Регистриран на: 12 Фев 2011, 21:49
МнениеПубликувано на: 18 Яну 2013, 11:52
Един велик патриот и силно вярващ християнин унищожи тази и други теми във форума на БРЗО.
Та кой е Левски в сравнение с него - никой не е.
Направо не мога да повярвам на очите си. наистина ли е толкова масово полудяването в България?

Назад към Кошче

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron