Кратка Демографска Бележка

Според книгата за световни факти на ЦРУ населението на България е намаляло с почти 20% между 1990 и 2010 година, спадайки от 8,933,544 жители на 7,148,785.

През 1990 година етническите българи са съставлявали 85.3% от нацията, етническите турци 8.5% от нея, а ромите 2.6%.

След преброяването през 2001 година тези данни изглеждат по следния начин – етнически българи 83.9%, етнически турци 9.4%, роми 4.7%.

Данните за броя на населението ни през 2010 отчитат само нетната миграция (нивото на имиграция – нивото на емиграция), но не отчитат броя на “гурбетчиите” така, че истинският брой на жителите на България е много по-нисък.

Също така, книгата за световни факти на ЦРУ показва, че близо 18% от населението на България е на възраст над 65 години. Имайки предвид, че според въпросната книга средната продължителност на живота в страната ни е 73-74 години (70 за мъжете и 77 за жените), това може би означава, ако всички останали демографски показатели останат непроменени, след 10-20 години нацията ни може да се стопи с почти една пета.

Една нация притежава такъв културен облик какъвто притежава мнозинството от индивидите, които я съставляват. Няма нация която да е католическа по вероизповедание например, а мнозинството от хората в нея да са протестанти.

Източник: http://ikonomikazamasite.blog.bg/politika/2010/06/27/kratka-demografska-belejka.568216