Ислям и демография: нарастващият полумесец

Дали мюсюлманите превземат света или най-малкото превръщат Европа в Еврабия? Каквито и да са надеждите или страховете ни за бъдещето на религиите в света, неотдавнашен доклад на изследователския център “Пю” съдържа много данни, които да ги подхранват. Според него броят на мюсюлманите ще скочи от 1,6 милиарда през 2010 на 2,2 милиарда до 2030 г. С други думи от 23,4 на сто на 26,4 на сто от цялото население.

В основата на анализа е продължаващият ефект от численото превъзходство на младежите, който достигна своя връх през 2000 г. През 1990 г. ислямските младежи бяха 20 на сто от всички младежи по света; през 2010 – 26 на сто. През 2030 г. те ще бъдат 29 на сто (между 15- и 19-годишна възраст).

Но мюсюлманският свят върви бавно към увеличаване на средната възраст: през 1990 г. тя е била 19 години. Сега е 24, а до 2030 г. ще бъде 30. (За французи, германци и японци тя е 40 и повече.) Това предполага, че накрая числеността на мюсюлманите ще спре да се увеличава, но по-късно, отколкото на останалото световно население.

Авторите наричат пресмятанията си демографски, а не политически. Въз основа на предишни изследвания на “Пю” те казват, че смяната на вярата не е значим фактор в глобалното състезание между исляма, християнството и другите вероизповедания; приелите друга вяра взаимно се уравновесяват.

Те не броят също набожността; чрез непълните данни от САЩ, Европейския съюз и националните статистики се опитват да установят колко хора се самоопределят като мюсюлмани, поне като културна принадлежност, когато бъдат запитани.

Нови числени стойности, казват те, ще променят картата на света. Индонезия просперира и раждаемостта там намалява, докато за цяла Южна Азия остава висока. До 2030 г. още 80 милиона мюсюлмански гърла в Пакистан ще увеличат населението му на 256 милиона, надминавайки Индонезия (с 239 милиона) като най-многолюдната ислямска страна. Мюсюлманското малцинство в Индия ще наближи 236 милиона – макар че и там раждаемостта спада. И през 2030 мюсюлманите в Индия ще бъдат скромните 15,9 на сто от нарастващата обща численост, при 14,6 на сто в момента.

Докладът не прави причинна връзка между ислямското учение и високата раждаемост, макар да отбелязва, че бедността и слабата образованост са проблеми в много мюсюлмански страни. В страни като Бангладеш и Турция светските и религиозните власти насърчават контрол над раждаемостта. По-добро здравеопазване и по-ниска смъртност също спомагат за по-голямата численост на населението в бедните страни.

Някои мрачни заключения се отнасят до Нигерия, където броят на мюсюлманите ще се увеличи до 117 милиона през 2030 г. от 76 милиона сега, като ще достигне между 47,9 до 51,5 на сто от населението. Неграмотността сред нигерийските жени на детеродна възраст е три пъти по-висока сред мюсюлманките (71,9 на сто), отколкото сред останалите групи (23,9 на сто). Две трети от нигерийските мюсюлманки нямат никакво образование; същото важи само за една десета от техните немюсюлмански сънароднички.

Трудно е да се докаже, че тези фактори са свързани, но като че ли формират модел.

Еврабски нощи

Делът на мюсюлманското население в Европа се очаква да нарасне от сегашните 6 на сто на 8 на сто през 2030 г.: това едва ли е повод за кошмари. Но има и някои резки увеличения.

Докладът приема, че в момента във Великобритания мюсюлманите са 2,9 милиона (доста повече от даваните по-често оценки за най-много 2,4 милиона), като до 2030 г. те ще се увеличат на 5,6 милиона. Доколкото бедните имигранти в Испания и Италия създадат семейства, и там числеността ще нарасне; във Франция и Германия, където някои от мюсюлманите принадлежат към средната класа, увеличението ще е по-скромно, макар и от по-висока база.

Мюсюлманите в Русия ще се увеличат на 14,4 на сто или 18,6 милиона от 11,7 на сто в момента (отчасти защото намалява немюсюлманското население). Докладът приема, че в момента американските мюсюлмани са 2,6 милиона, но предрича, че до 2030 г. те ще нараснат на 6,2 милиона, т. е. 1,7 на сто от населението – почти колкото евреите и членовете на епископалната църква. В Канада делът на мюсюлманите ще скочи от 2,8 на сто на 6,6 на сто.

Как либералните демокрации ще се приспособят към такова многообразие? Яснотата на написаната конституция може да даде на Америка предимство пред много европейски страни, където неписаното обичайно право има по-голямо влияние. Джонатан Лорънс от Бостън колидж смята, че Европа може да се справи с предизвикателството, но не е трудно да си представим и провал.

До 2030 г. мюсюлманите в Европа би трябвало да са станали изявени и активни политически участници. Но също така е напълно възможно у мюсюлманите да надделее чувството за принадлежност към увеличаващата се общност от техни събратя по религия.

Източник: http://www.dnes.bg//world/2011/02/07/isliam-i-demografiia-narastvashtiiat-polumesec.110661